Vedligeholdelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
20.04.2012
Afgørelsedato
13.07.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse §§ 24-31
§ 30
Afgørelsesnummer
208
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-60289