Vedligeholdelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
10.11.2011
Afgørelsedato
13.07.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse §§ 24-31
§ 30
Afgørelsesnummer
207
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-162581