Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
27.02.2012
Afgørelsedato
06.09.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse §§ 24-31
§ 25, stk. 4
Afgørelsesnummer
198
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-34425