Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
17.11.2011
Afgørelsedato
06.09.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 16. Lejerens fraflytning §§ 93-95
§ 94, stk. 1
Afgørelsesnummer
197
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-165504