Lejerens tilsidesættelse af god skik og orden
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
21.12.2011
Afgørelsedato
16.07.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 13. Lejerens brug af det lejede §§ 78-83
§ 81, stk. 1, nr. 1
Afgørelsesnummer
194
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-183930