Lejerens tilsidesættelse af god skik og orden
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
10.05.2012
Afgørelsedato
27.08.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 13. Lejerens brug af det lejede §§ 78-83
§ 81, stk. 1, nr. 6
Afgørelsesnummer
192
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-69582