Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
11.01.2012
Afgørelsedato
03.07.2012
Dato for offentliggørelse
14.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
19
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-6596