Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
26.10.2011
Afgørelsedato
26.04.2012
Dato for offentliggørelse
26.11.2012
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 36, stk. 2
Afgørelsesnummer
179
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-153266