Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
02.12.2010
Afgørelsedato
08.07.2011
Dato for offentliggørelse
26.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. VI. Huslejenævn §§ 35-44
§ 42
Afgørelsesnummer
170
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2010-176486