Forbedringer
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
20.07.2011
Afgørelsedato
01.11.2011
Dato for offentliggørelse
19.11.2012
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII B. Udgifter til vand m.v. §§ 46 j-46 q
§ 46 j, stk. 3
Afgørelsesnummer
162
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-109132