Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
21.01.2011
Afgørelsedato
05.10.2011
Dato for offentliggørelse
19.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
144
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2011-22595