Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
18.11.2010
Afgørelsedato
09.08.2011
Dato for offentliggørelse
19.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
134
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2010-169960