Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Middelfart
Kommunenummer
410
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
27.05.2020
Afgørelsedato
23.02.2021
Dato for offentliggørelse
26.04.2021
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Betaling for temperaturregulering, vand og el §§ 36-46 b
§ 46 a
Afgørelsesnummer
1112
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2020-007517