Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Faxe
Kommunenummer
320
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.08.2020
Afgørelsedato
18.02.2021
Dato for offentliggørelse
23.04.2021
Primære lov
Lejeloven
Kap. X A. Konto for forbedringer i Grundejernes Investeringsfond §§ 63 a-63 h
§ 63 h
Afgørelsesnummer
1106
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.09.02-G01-12-20