Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
19.06.2020
Afgørelsedato
01.10.2020
Dato for offentliggørelse
09.02.2021
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 10. Betaling for varme og vand mv. §§ 52-61
§ 56
Afgørelsesnummer
1097
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
20/19713