Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Middelfart
Kommunenummer
410
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.12.2018
Afgørelsedato
27.02.2019
Dato for offentliggørelse
15.04.2019
Primære lov
Lejeloven
Kap. IV. Vedligeholdelse §§ 19-24
§ 19, stk. 3, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
1095
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2018-019756