Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.12.2011
Afgørelsedato
03.07.2012
Dato for offentliggørelse
19.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
108
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-180973