Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
02.05.2017
Afgørelsedato
16.01.2019
Dato for offentliggørelse
26.03.2019
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Betaling for temperaturregulering, vand og el §§ 36-46 b
§ 45, jf. § 37, stk. 1, nr. 1
Afgørelsesnummer
1072
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2017-009625