Fraflytning
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
24.10.2018
Afgørelsedato
07.11.2018
Dato for offentliggørelse
26.03.2019
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 2. og 3. pkt.
Afgørelsesnummer
1071
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
18/056092