Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Aarhus Kommune
Kommunenummer
751
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
19.04.2018
Afgørelsedato
07.06.2018
Dato for offentliggørelse
19.09.2018
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 3
Afgørelsesnummer
1068
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
18/021333