Fraflytning
Icon
Kommune
Vesthimmerland
Kommunenummer
820
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
07.05.2018
Afgørelsedato
30.08.2018
Dato for offentliggørelse
19.09.2018
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Betaling for temperaturregulering, vand og el §§ 36-46 b
§ 45, jf. § 37, stk. 1, nr. 3
Afgørelsesnummer
1059
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
820-2018-15992