Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
09.12.2010
Afgørelsedato
20.07.2011
Dato for offentliggørelse
16.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
104
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2010-179940