Beboerdemokratiske beslutninger
Icon
Kommune
Aarhus Kommune
Kommunenummer
751
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
05.09.2017
Afgørelsedato
31.10.2017
Dato for offentliggørelse
16.01.2018
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret §§ 96-108
§ 101, stk. 1, nr. 1
Afgørelsesnummer
1024
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
17/042081