Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Middelfart
Kommunenummer
410
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
07.07.2016
Afgørelsedato
27.04.2017
Dato for offentliggørelse
13.06.2017
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 10. Betaling for varme og vand mv. §§ 52-61
§ 56
Afgørelsesnummer
1015
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2016-018858