Forbedringer
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
24.02.2017
Afgørelsedato
30.03.2017
Dato for offentliggørelse
26.04.2017
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 25, stk. 1, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
1010
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
17/010351