Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
11.12.2015
Afgørelsedato
30.03.2016
Dato for offentliggørelse
08.03.2017
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, jf. LL § 47
Afgørelsesnummer
1002
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2015-0282560