Huslejenævn.dk giver adgang til afgørelser fra landets husleje- og beboerklagenævn

 

Huslejenævn.dk er din centrale adgang til at få kendskab til afgørelser, som er truffet af huslejenævn og beboerklagenævn. Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er indenfor et emne eller en problemstilling indenfor lejelovgivningen. 

De afgørelser, som offentliggøres, er et udvalg af principielle afgørelser fra de større husleje- og beboerklagenævn. Huslejenævn.dk bidrager dermed til at øge retssikkerheden for borgerne og til at skabe en mere ensartet retstilstand i afgørelser landet over.

Det er ikke hensigten, at huslejenævn.dk skal fungere som et huslejeregister, hvor du kan få oplysninger om lejeniveauet i private udlejningsboliger i et bestemt område. 

Huslejenævn.dk drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Grundejernes Investeringsfond i fællesskab.

Har du spørgsmål til husleje- eller beboerklagenævnet, skal du rette henvendelse til husleje- eller beboerklagenævnet i den kommune, hvor den pågældende ejendom ligger. Du kan finde kontaktoplysningerne på kommunens hjemmeside. Det lokale nævn kan bl.a. vejlede om sagsbehandling, praksis m.v. i forbindelse med konkrete tvister mellem lejeren og udlejeren. Har du spørgsmål vedrørende en konkret afgørelse fra et nævn, skal du også rette henvendelse til det lokale nævn.

Har du som kommune, nævn eller anden bruger kommentarer til indholdet af siden, kan du rette henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen på bpst@bpst.dk