Huslejenævn.dk giver adgang til afgørelser fra landets husleje- og beboerklagenævn

 

Huslejenævn.dk er din centrale adgang til at få kendskab til afgørelser, som er truffet af huslejenævn og beboerklagenævn. Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er indenfor et emne eller en problemstilling indenfor lejelovgivningen. 

De afgørelser, som offentliggøres, er et udvalg af principielle afgørelser fra de større husleje- og beboerklagenævn. Huslejenævn.dk bidrager dermed til at øge retssikkerheden for borgerne og til at skabe en mere ensartet retstilstand i afgørelser landet over.

Det er ikke hensigten, at huslejenævn.dk skal fungere som et huslejeregister, hvor du kan få oplysninger om lejeniveauet i private udlejningsboliger i et bestemt område. 

Huslejenævn.dk drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Grundejernes Investeringsfond i fællesskab. Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet af siden, skal du rette henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på info@tbst.dk

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport Construction and Housing Authority
Center for Bolig
Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S.
Tlf.: 41 71 77 35, E-mail: info@tbst.dk